Oferta

  • Koordynacja badania klinicznego/naukowego m.in.: pomoc, tworzenie protokołu badania, Świadomej Zgody Pacjenta na udział w badaniu klinicznym/naukowym , przygotowanie oraz złożenie dokumentacji do Komisji Bioetycznej
  • Tworzenie specjalistycznych medycznych baz danych pacjentów m.in. elektroniczne CRF?s, bazy do wprowadzania danych pacjentów wykorzystywane w badaniach klinicznych/ naukowych, doktoratach i habilitacjach
  • Koordynacja doktoratów i habilitacji m.in. zbieranie f-up, przygotowanie dokumentacji do Komisji Bioetycznej, edycja tekstu, przygotowanie danych do analizy statystycznej
  • Analiza statystyczna doktoratów, habilitacji, badań klinicznych/naukowych
  • Przygotowanie wniosku o uzyskanie grantu naukowego
  • Szkolenia dla zespołu badawczego (lekarze, pielęgniarki) z zakresu prowadzenia badania naukowego/klinicznego w ośrodku. Proponujemy praktyczne i łatwe rozwiązania najbardziej efektywnej koordynacji zespołu badawczego w ośrodku.
  • Oraz wiele innych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta