O firmie

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na dwa innowacyjne projekty w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Poddziałanie 5.4.1 Zarządzanie Własnością Intelektualną możemy rozpocząć prace nad uzyskaniem ochrony patentowej na dwa nasze innowacyjne wyroby medyczne.

Firma Medidata Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej:

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I? Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z możliwością zmiany kształtu”.

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w formie patentu na Wynalazek na terytorium: i) Holandii, ii) Niemiec, iii)Francji, iv) Szwajcarii, v) Indii, vi) Kanady, vii) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, viii) Brazylii, ix) Chin, x) Japonii, xi) Korei Południowej, oraz przygotowanie procesu komercjalizacji Wynalazku.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 752,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 750,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023.

Firma Medidata Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek „Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji Kardiochirurgicznej z systemem aktywnego odmrażania”

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w formie patentu na Wynalazek na terytorium: i) Holandii, ii) Niemiec, iii)Francji, iv) Szwajcarii, v) Indii, vi) Kanady, vii) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, viii) Brazylii, ix) Chin, x) Japonii, xi) Korei Południowej, oraz przygotowanie procesu komercjalizacji Wynalazku.

Planowanym efektem projektu jest przygotowanie i złożenie 1 zgłoszenia w procedurze europejskiej (walidacja na terytorium 4 państw europejskich) oraz 7 zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych. Łącznie 8 zgłoszeń patentowych.

Łączny budżet projektu wynosi 680 752,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 283 750,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/12/2017 – 31/12/2023

5 grudnia 2013

W związku z otrzymaniem dofinansowania na wynalazek Ep – Bioptom w ramach Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” spółka Medidata ogłasza przetarg na usługę Rzecznika Patentowego.

Osoby i firmy zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt na adres martamakuch1@wp.pl w celu uzyskania szczegółów wymogów i warunków przetargu oraz skróconego opisu projektu.

Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2013

07 stycznia 2015

W związku z otrzymaniem dofinansowania na wynalazek Krioaplikator do mało-inwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej? w ramach Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” spółka Medidata ogłasza przetarg na usługę Rzecznika Patentowego.

Osoby i firmy zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt na adres martamakuch1@wp.pl w celu uzyskania szczegółów wymogów i warunków przetargu oraz skróconego opisu projektu

Termin składania ofert upływa 16 lutego 2015